Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Degenerace makuly a zad. pólu

Je mi 62 roků, oční vada pravého oka(DG H353)mě byla diagn.asi před rokem-jako jediná možnost léčby byla navržena operace. Mřížku vidím zvlněnou.Prosím Vás o sdělení jak riziková je operace této vady, je možné přijít pozdě,opravdu není možnost jiné léčby.
Díky za Váš čas a pochopení.
13.01.2010 18:45 | Sedláčková Jiřina
Dobrý den,
Bohužel pod DG H353 jsou evidovány veškeré degenerace zadního pólu oka, vzhledem k tomu, že Vám byla očním lékařem navržena operace, nejde pravděpodobně o VPMD, ale o jiné onemocnění, které může mít některé příznaky shodné. Proberte tuto situaci s Vaším očním lékařem, který Vás případně odešle na specializované pracoviště. O povaze a rozsahu výkonu, stejně jako o prognóze musíte být informována předem, souhlas s výkonem musíte stvrdit svým podpisem.
13.02.2010 12:36 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml