Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Dg. Degenerace makuly a zadního polu

Byla mi diagnostikována VPMD a provedeno OCT - LO a potvrzen nález CNV s počínající serosní ablací neuroretiny v okolí CNV.Po konzultaci doporučeny nitrooční injekce Avastinu, kt
eré prý nejsou hrazeny pojišťovnou. Prosím, sdělte mi , jaký je léčebný efekt .
25.08.2008 14:12 | Vančura Jaroslav
Nitrooční injekce Anti-VEGF preparátů jsou nyní nejůčinnější léčebnou metodou v "boji" s VPMD, indikace konkrétního preparátu je na zvážení indikujícího lékaře. Některé preparáty jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Je však třeba léčbu podstoupit v centrech jmenovaných Českou oftalmologicou společností, jejich seznam najdete na našem webu nebo Vám je sdělí Váš oční lékař.
11.09.2008 21:37 | Leoš Rejmont
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml