Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

DIagnóza makulární degenerace

Dobrý den, moje maminka prodělala před několika měsíci operaci šedého zákalu. Vidění bylo po operaci výrazně lepší, nyní se ale pomalu horší. Podle vyšetření na mřížce je obraz rovný, ale přesto máme obavy z makulární degenerace. Mamince je 72 let a několik let se navíc léčí s cukrovkou (bere jenom tablety). Na vyšetření u naší paní doktorky na očním nás objednali až v září. Jak dále postupovat, aby nedocházelo zbytečně ke zhoršování stavu? Není lepší rovnou vyšetření ve speciálním centru?
Děkuji za odpověď
04.04.2008 06:55 | M. Schejbalová, Praha
Dobrý den, Vámi popisované potíže mohou mít několik příčin. Jelikož je zmiňována operace šedého zákalu, nabízí se jako nejpravděpodobnější tzv. sekundární katarakta - zakalení pouzdra původní čočky. Nelze vyloučit ani příčinu ve zmiňované cukrovce ani postižení sítnice při věkem podmíněné makulární degeneraci. Nedeformovaný obraz na Amslerově mřížce vypovídá omožném rozvoji "suché formy" onemocnění.
Z výše uvedeného vyplývá, že potíže Vaší maminky mohou mít několik různých příčin, které musí diferencovat Váš oční lékař. Ten Vás případně odešle k vyšetření na specializovaná pracoviště.
07.04.2008 07:03 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml