Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Dobrý den

Dobrý den
babička má makulární degenerace oka ale lékařka v Jilemnici nás odkázala na Hradec chci se optat zda máte nějaký kontakt na H.K. kde bychom se mohli objednat na vyšetření..........odkaz na Fakultní nemocnici H.K.bohužel na této str.nefunguje....
Děkuji mnohokrát
Kavanová
28.05.2008 10:02 | kavanová eva
Vaše oční lékařka by Vás měla na Oční kliniku FNHK odeslat a případně Vám dát kontaktní telefon. Ten, bohužel, nemám k dispozici - lze kontakt nalézt i na webu - zkoušel jsem - odkaz funguje
Hezký den
13.06.2008 16:00 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml