Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Injekce Avastin

Mohla bych Vás poprosit o sdělení, jaké riziko mi hrozí při léčbě - injekce do sklivce Avastin. Před rokem se mi objevil otok sítnice oka a trvá dosud. Pan doktor mi nabídl možnost léčby touto injekcí. Četla jsem však na internetu, že se vidění po injekci může zhoršit.Bojím se toho, peníze oželím, ale zhoršení zraku bych těžko snášela.Druhé oko je totiž ještě horší, sice bez otoku, ale v centru je větší šedý flek. Obě oči mám před 2 lety ozařované. Po ozařování došlo ke zlepšení vidění, ale tím otokem je opět zhoršené. Je mi 55 let. nemoc mi začala ve 33 letech. DG H 35.3. Děkuji
19.05.2009 00:19 | Slaninová Lada
Léčba VPMD injekcemi, kterými se přímo do oka podává protilátka proti cévnímu růstovému faktoru, je v současné době nejúčinnější metodou v boji s touto nemocí. Jednotlivé preparáty mají svá indikační kriteria, terapeutická schémata. Na druhou stranu má tato léčba i svá rizika ve smyslu nežádoucích účinků a komplikací. Všechny tyto věci proberte se svým očním lékařem nebo nejlépe v aplikačním centru, kde svým podpisem vyjadřujete souhlas s poskytnutím této léčby.
24.05.2009 21:49 | někdo neznámý
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml