Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Je možné

je mi 40 a mám degeneraci makuly zjištěnou už před asi 3roky.Je to možné ,když sem se dočetla,že se to stáva až tak kolem 50?Zatím mám zvlněný obraz a jen na pravým oku.Může se to zhoršit? Na prohlídky k očnímu chodím pravidelně,ale nijak mě neléčí jen mi napsala brýle.
01.07.2008 20:18 | Renáta Králová
Vážená paní,
Degenerativních onemocnění makuly je celá řada. Věkem podmíněná degenerace makuly se opravdu vyskytuje před 50 rokem věku velice výjimečně. Je otázkou jaká přesná diagnóza byla ve vašem případě stanovena. Poraďte se s Vaší oční lékařkou, která Vás v případě potřeby odešle na specializovaná vyšetření.
06.07.2008 22:05 | L. Rejmont
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml