Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

KOLÍSÁNÍ KVALITY PERIFERNÍHO VIDĚNÍ U MAKULÁRNÍ DEGENERACE

Můj příbuzný s diagnozou makulární degenerace je dobře adaptován na využití periferního vidění, toto periferní vidění však ve své kvalitě kolísá.Někdy je jasné, jindy zamlžené. Je možno poradit, čím by kolísání mohlo být způsobeno ?
Děkuji Vám, s pozdravem
24.08.2008 21:11 | JUDr.Helena Borská
Nemocní s Věkem podmíněnou makulární degenerací ztrácejí od určitého stadia onemocnění schopnost číst, poznávat kolemjdoucí a pod. Je to způsobeno poškozením sítnice v "místě nejostřejšího vidění". Vámi označované "periferní vidění" odpovídá stavu sítnice v okolí ložiska VPMD a v okraji ložiska samotného. z toho usuzuji, že popisované potíže souvisí s vývojem onemocnění. Záležitost řešte s očním lékařem, který má pacienta v péči a který vám případně zprostředkuje kontrolní vyšetření na specializovaném pracovišti, kde se dozvíte konkrétní údaje k léčbě.
11.09.2008 21:31 | Leoš Rejmont
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml