Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Léčba makulární degenerace

Byla mi zjištěna suchá forma makulární degenerace. Nemám prozatím větší problémy. Jen se mi zhoršila možnost ostřejšího vidění i při užití brýlí, které nosím od 20ti let (je mi 67 let). Doporučuje se permanentní kontrola pomocí Amslerovy mřížky. Pokud se však uvádí, že se prakticky suchá forma nedá léčit, jen je postup nemoci možno zpomalit braním vitaminových přípravků, k čemu je mi kontrola? Zhoršování budu pozorovat na kvalitě vidění a stejně s tím nemohu nic dělat, než brát vitaminové přípravky. Teprve při zvratu na vlhkou formu je tuto možno nějak léčit a to asi zjistím také zhoršením vidění. Uvádím, že nejsem obézní, nejsem diabetik a nekouřím. Co mi tedy pravidelná kontrola prozradí, když nemohu proti zhoršování prakticky nic udělat.?
08.10.2008 00:10 | Vrtílek Bohumil
Důležitá je právě deformace obrazu na Amslerově nřížce, která může být časnou známkou přeměny suché formy na vlhkou, kdy rostoucí neovaskulární membrána a prosáknutí v centrální krajině rychle horší zrakové funkce. Zde je třeba léčit razantněji např. aplikací anti VEGF látek, PDT, případně kombinací těchto technik. Prognosticky významným faktorem je "jak brzy začneme pacienta léčit".
13.10.2008 01:02 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml