Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Léčba VPMD injekcí..

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na možnost léčby. Mé babičce diagnostikovali vlhkou formu VPMD a jako jediné možné řešení jí nabídli injekci, kterou si musí uhradit sama a stojí cca 38 tisíc. Údajně stačí pouze jedna?
Myslíte, že není možné zvolit jinou formu léčby alespoň částečně hrazenou pojišťovnou (VZP) nebo pokud případně nabízenou injekci zaplatí, že jednorázově to bude skutečně dostačující. Aby pak nebyla nutná další a další dávka, je to bohužel velmi drahé.
Moc díky za odpověď
20.04.2008 18:40 | Martina Šnáblová
Léčba, kterou uvádíte, je s největší pravděpodobností aplikace anti-VEGF. Je jedním ze způsobů léčby vlhké formy VPMD. Bohužel se téměř vždy jedná o léčbu chronickou, vyžadující opakované podávání léku. Pro indikaci k léčbě jsou stanovená kriteria, podle vyšetření, která provádějí specializovaná oftalmologická pracoviště. Na našich stránkách naleznete i kontakty na Centra pro léčbu VPMD, kde je v indikovaných případech možná i úhrada léčby ze zdravotního pojištění.
23.04.2008 01:25 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml