Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Makulární degenerace a operace šedého zákalu

Dobrý den,
má sestra má zjištěnu makulární degeneraci, (tkzv.suchou formu). Má jít na operaci šedého zákalu, obává se komplikací. Velmi by ocenila, kdyby jí lékař poradil ohledně
její nemoci. Případně, zda by bylo vhodné navštívit před operací, poradnu, která se makulární degenerací zabývá.
Děkuji
08.04.2009 19:12 | Marie Bortlová
Velice častý dotaz pacientů s VPMD je jestli se jim onemocnění nezhorší po operaci šedého zákalu. Toto onemocnění, zejména jeho vlhká forma, se horší i bez zásahů do oka, proto je třeba jej léčit. Pokud případný šedý zákal horší zrakové funkce je vhodné jej odoperovat. O konkrétním případě se poraďte s vaším očním lékařem
24.05.2009 22:41 | někdo neznámý
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml