Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Makulární degenerace obou očí - vlhká forma

Dobrý den, mamince (73 let) paní doktorka diagnostikovala věkem podmíněnou makulární degeneraci obou očí, vlhkou formu.
Na vyšetření FAG a OCT je objednána až za měsíc. Nehrozí nebezpečí z prodlení?
Data z poukazu na vyšetření:
VOP 4/4 s kor., VOL 4/15 s kor., NT 11/11 torr, OPL klidné, incip. katarakta, FOPL: papila ohraničená, v úrovni, na OP druzy, na OL v.s. ablace PE, prosaknuti, druzy, dále sítnice leží.
03.06.2010 09:35 | Milada
Důležité je, že je paní k vyšetření objednána. VPMD je chronické onemocnění, i když někdy může rychle progredovat. Počet nových pacientů však může kolidovat s kapacitními možnostmi zdravotnického zařízení, kde má být vyšetření provedeno.
08.06.2010 15:15 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml