Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Makulární degenerace - podmíněná věkem. Jak jí předejít - nejlepší prevence?

Dobrý den,
jsem prakticky neslyšící -od 5 let věku. Veškerá komunikace a styk se světem je závislá jen a jen na zraku.
Nyní mi bude 70 let - zatím vidím celkem dobře - ale u svých vrstevníků vidím zhoršování zraku. Prosím proto o doporučení nejlepších vhodných léků pro prevenci makulární degenerace.
Dále: zda je možné prostřednictvím organizací - či jiným způsoben - podat návrh - aby tyto léky byly důsledně neslyšícím pacientům předepisovány + prostřednictvím pojištoven hrazeny? Zrak znamená pro nás - SP opravdu všechno!

Děkuji předem za odpověď.

Eliška Pátková
12.05.2010 11:50 | Eliška Pátková
Neexistují specifické léky na prevenci tohoto onemocnění. Určitý význam má užívání podpůrných preparátů s Luteinem. Doporučuji zvýšit konzumaci zeleniny, ryb.
08.06.2010 15:36 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml