Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Makulární díra 3st vpravo

Dobrý den,
moje maminka, které je 78 let a je v celkem dobré kondici a má toto onemocnění. Chtěl bych se zeptat jak probíhá rekonvalescence po operaci (prý musí tři neděle stále ležet na břiše a ona by to asi nevydržela, protože ji bolí v zádech) Je tato operace hrazená pojišťovnou a kde se tato operace provádí.
08.06.2010 09:21 | Jaroslav
V závěru operace makulární díry je oko vyplněno speciálním plynem, který má napomoci ke zhojení defektu v místě nejostřejšího vidění. Minimálně v následujících 3 dnech je nutné polohování "na břiše", což znamená např. vsedě v předklonu s pohledem dolů. Operace je hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Operace se provádí na vitreoretinálních pracovištích, na nejbližší se informujte u vašeho očního lékaře.
08.06.2010 15:08 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml