Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Mám babičku s VPMD

Dobrý den, mám babičku s VPMD s vlhkou formou. Absolvovala už tuším 4 dávky Avastinu a její zrak se stále zhoršuje. Je léčena na klinice Lexum, ale já osobně s tím moc spokojena nejsem. Jednu dobu se tam stále střídali lékaři a také babičce pokaždé řekli něco. Je možné se někam objednat na konzultaci nebo poslat nějakou zprávu, co mám k dispozici, zda by bylo možné mi říci, jestli je pro ni ještě nějaká šance na zachování alespoň toho zbytku zraku, co má? Vím, že jsou i jiné prostředky, které se používají (Mcugen, Lucentis..)Je to pro mne opravdu hodně důležité. Jsem dětská sestra a uprímně trpím i tím, že ji nemohu pomoci a to mne opravdu naprosto štve. Děkuji Vám velice za Vaši laskavou odpověď.
08.04.2009 19:57 | Zuzana Lejčková, DiS.
Aplikačních centre je samozřejmě více. Na našich stránkách jsou uvedena aplikační centra zřizovaná s garancí České oftalmologické společnosti, kde je v indikovaných připadech léčba hrazena ze zdravotního pojištění. Konzultaci lze domluvit na kterémkoliv pracovišti se specializovanou poradnou pro onemocnění sítnice, ke konzultaci vezměte zdravotní dokumentaci případně nálezy z OCT vyšetření.
24.05.2009 22:31 | někdo neznámý
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml