Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Mám suchou formu VPMD

Dobrý den,

je mi 46let a mám VPDM suchou formu. Jelikož mám 9 letého syna a nepovažuji se za přestárlou osobu, prosím o sdšlení či radu, jak mám postup této nemoci v maximální míře zastavit a kde se mohu případně nejodborněji nechat vyšetřovat a sledovat.
09.10.2008 14:15 | Dehierová Jiřina
Vyšetření vám provede Váš oční lékař, k terapii tzv suché formy se užívají preparáty s Luteinem
Hezký den
13.10.2008 01:04 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml