Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Možnosti léčby suché formy VPMD

manželova maminka 82 let se léčí s VPMD. Její lékařka však kromě vitamínů a doporučené stravy nic dalšího nepodniká. Maminka je jinak velice čilá. Mohla bych jí objednat na vyšetření k Vám?
21.01.2010 10:33 | Marie Watzko
Dobrý den,
Podle Vašich údajů se domnívám, že maminka má tzv. suchou formu VPMD, kdy je užívána jen podpůrná terapie potravinovými doplňky s Luteinem. K vyšetření na specializovaná pracoviště Vás, v případě potřeby, odešle Váš oční lékař.
13.02.2010 12:30 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml