Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Můj test na Amslerově mřížce

Při testovaní na mřížce se mi po chvilce zaostření na střed slila mřížka v černou jednolitou barvu se zaostřeným černým středem a malým bílým kroužkem okolo. Prosím o názor . Děkuji. Eva Kapounová
10.06.2008 16:05 | Eva Kapounová
Dobrý den,
nejčastější příčinou Vámi popisovaných obtíží je neodpovídající korekce do blízka. Zkuste koukat na mřížku s brýlemi na čtení. V případě přetrvávání potíží konzultujte váš postup při kontrole u očního lékaře.
Heký den
13.06.2008 15:38 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml