Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Může se jednat i o něco jiného?

Dobrý den, je mi 28, jsem krátkozraká a nejdřív mi jen připadlo, že se mi zhoršuje zrak, nyní jsem přišla na to, že to odpovídá vidění s vlhkou formou, může se jednat i o něco jiného, nebo pokud je vzlnělé vidění, tak je vždy makulární degenerace? Děkuji za odpověď
26.03.2011 16:34 | Zuzana Louvarová
Dobrý den,
ve vašem případě by byl výskyt VPMD zcela raritní. Vzhledem k uváděné krátkozrakosti a popisovaným potížím může jít o rozvíjející se CNV, jako komplikaci krátkozrakosti. Navštivte Vašeho očního lékaře, který zařídí další potřebná vyšetření.
Hezký den
10.04.2011 21:34 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml