Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Operace horních víček při makulární degeneraci

Dobrý den,
před dvěma lety mi byla diagnostikována vlhká forma idiopatické makulární degenerace sítnice (ve věku 26 let), léčena fotodynamickou terapií. Reakce na léčbu byla výborná, cévy se uzavřely, vidění zlepšilo. Postupně však dochází k atrofii, která se již rozšířila velmi blízko k centru vidění. Přestože si priority uvědomuji, mám i kosmetický problém ve formě převislích očních víček a po konzultaci mi byla doporučena jejich operace. Chirurg mně uklidňoval, že i s mým problémem lze bez obav operaci horních víček podstoupit, nicméně bych se ráda zeptala, jestli opravdu např. v důsledku nějakých pooperačních otoků, nehrozí nějaké komplikace.
Děkuji
25.04.2010 23:06 | Hana
Dobrý den,
operace očních víček váš nitrooční nález neovlivní. Otázky dalšího vývoje nálezu na sítnici prodiskutujte s Vaším očním lékařem, který případně zajistí potřebná kontrolní vyšetření.
25.05.2010 09:05 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml