Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Operace katarakty při nálezu věkem podmíněné makulární degenerace

Dobrý den,
Moje maminka 86 let má jít na operaci katarakty pravého oka .Při prohlídce 14 dnů před operací její oční lékař operaci nedoporučuje vzhledem k progresi nálezu věkem podmíněné makulární degenerace a doporučuje aplikaci Avastinu, dle jeho vyjádření s nejistým výsledkem.Oční lékař v nemocnici ,kde má operace katarakty proběhnout, však po vyšetření ve stejnou dobu žádný problém neshledal a operaci potvrdil na 1.2.2011. Jestli je to možné ,nechci operaci odkládat, protože maminka je prakticky slepá (na levé oko po operaci katarakty nevidí z důvodu diagnózy sekundární katarakty) a termíny oprací jsou2 až 3 měsíce. Prosím o odpověď na dotaz, případně o radu na další postup.Je možná operace katarakty oka postiženého mokrou formou makulární degenerace a lze po operaci případně pokračovat s pozdějšími aplikacemi Avastinu k léčbě makulární degenerace? Moc děkuji za rychlou odpověď.
27.01.2011 14:21 | Tkadlec Jan
Jde o poměrně častý problém, kdy nemocný VPMD má navíc rozvíjející se šedý zákal (kataraktu), což dál zhoršuje jeho zrakovou ostrost. Pokud jsou přítomné známky aktivity CNV při vlhké formě VPMD je vhodné operovat kataraktu během léčby anti VEGF (před operací i po ní). Je na indikujícím lékaři, aby posoudil, že kalící se čočka způsobuje pokles zrakové ostrosti.
Hezký den
10.04.2011 22:01 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml