Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Postup léčení, dědičnost

Dobrý den, moje matka již od roku 2007 /jak jsme teď zjistili) má diagnozu degenerace makuly-chodila na kontroly s tím, že ji někdy v budoucnu čeká "lehký zákrok laserem".Četla pomocí brýlí-nyní po 3měsícíh na jedno oko ztratila zrak-vidí prst na cca20cm od obličeje. Byla odeslána do makulární poradny do Bohunic (Brno) s tím, že ji mají vzít hned. Toto "hned"je konec června! Diagnozu mak.deg. má na obou očích, na druhé vidí a prý s ním nic dělat nebudou, jen kontroly za rok. Je tento celkový postup obvyklý?Opravdu se s tím nic nedá dělat? Prý je tako nemoc dědičně podmíněná-je tedy vhodné, abych na vyšeření šla i já (47let) a kam, je nutné doporučení ?
11.05.2010 16:12 | Zdena Michálková
Na vaší otázku není jednoduché odpovědět. Pravděpodobně šlo o tzv suchou formu onemocnění, která progreduje pomalu a z terapie se užívají např. podpůrné preparáty s Luteinem. Bohužel u části pacientů dochází časem ke zvratu na vlhkou formu, která může být komplikována krvácením a potom je ztráta zraku rychlá. Konkrétní případ musíte rozebrat s vaším očním lékařem, nebo s lékařem aplikačního centra oční kliniky FN Brno.
08.06.2010 15:21 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml