Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Retinitis pigmentosa

Dobrý den,
manžel trpí nemocí zvanou retinitis pigmentosa. Tato vada se nedá odstranit a já prosím o informaci, zdali je alespoň výzkum na tuto chorobu.
Děkuji
Musilová
04.11.2009 14:26 | Musilová
Dobrý den,
Pigmentová dystrofie je závažné onemocnění, poškozující zejména periferní vidění, vede ke zužování zorného pole, zhoršenému vidění za tmy, postižení barevného vidění. Léčba bohužel není známá, operace šedého zákalu může zlepšit centrální zrakovou ostrost, indikaci k operaci proberte se svým očním lékařem.
17.02.2010 16:49 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml