Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Souvislost degenerace sítnice a demence.

Traduje se, že sítnice je část mozku přímo spojená s okolním světem. Zajímá mne, jak degenerace sítnice souvisí s degenerací jiných částí mozku způsobujících zapomínání, neschopnost učit se a pod. Existují na toto téma nějaké studie?
30.12.2009 17:41 | Miloš Krejčí
Degenerace sítnice v souvislosti se změnami v mozku nebyly zkoumámy. Je známá souvislost mezi nálezem na cévách očního pozadí a nálezem na cévách mozkových. Z tohoto důvodu, jsou mnozí pacienti s cévními onemocněními odesíláni k vyšetření očního pozadí.
13.02.2010 12:43 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml