Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Těžká krátkozrakost

Po operaci katarakty i se špatným očním pozadím vidím dobře, ale levým okem vidím v uvedené mřížce nepravidelnosti, linky nejsou přímé.,ale zvlněné.Lékařka mi řekla, že se spíš než o makulární degeneraci jedná o důsledek mé těžké krátkozrakosti (-18 dioptrií).
22.04.2008 21:54 | Ing. Zdena Uhlířová
Krátkozrakost není jenom porucha lomivosti očních médií, ale při těžké krátkozrakosti dochází k protahování oka v předozadním průměru, případně k vyklenutí zadního pólu oka, což může být provázeno potížemi, které uvádíte. Jsou zde teba hlavně pravidelné kontroly Vaším očním lékařem, a v případě potřeby i na specializovaném pracovišti
23.04.2008 01:54 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml