Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Včasná léčba VPMD

Dostala jsem u oční lékařky doporučení dlouhodobě užívat AVILUT, zatím nemám žádné příznaky zjišťované pomocí Amslerovy mřížky. Nedala mi žádné další rady ani doporučení a jsem objednaná na oční kontrolu zase za 1/2 roku. Při vyšetření sítnice se omezila pouze na poznámku: " tady se to dělá". Teprve na těchto www. stránkách jsem se dozvěděla podrobnosti o nemoci. Prosím o sdělení jestli je nutno se nechat dále někde vyšetřit nebo tento doplněk stravy zatím postačuje a stačí se doma sledovat. Děkuji. Jana Fischerová
16.02.2010 05:57 | Jana Fischerová
Vaše sdělení, bohužel, neobsahuje žádné údaje o Vašich obtížích. Začnu tedy z druhé strany. Potravinové doplňky s Luteinem se používají v léčbě VPMD - její tzv. suché formy. Pokud tedy Vaše oční lékařka diagnostikovala toto onemocnění je léčba i frekvence kontrol obvyklá.
17.02.2010 16:45 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml