Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Věkem podmíněná degenerace makuly

Dobrý den, pane doktore,
manžel /56let/ má několik očních onemocnění a vad - opsáno ze zprávy oční lékařky, pro praktického lékaře:
Pacient sledován pro atrofickou formu makulární degenerace, chronický prostý glaukom obou očí
V/OP 0,6part. S=0,75 cyl.ax.75st. NTOP 17mmHg
/OL 0,7part. S=0,25Dsf NTOl 17mmHg
Peri OPL.MB jen lehce rošířen, v centru oválný plošný skotom, jinak difusně jemně snížená citlivost.
OPL:klidný nález na předním segmentu, na fundu papila ohraničená, v niveua, exkavace 0,3 C/D ratio, v centru hrubé přesuny pigmentu,druzy, i dále na sítnici
24.4.2008 provedeno OCT vyšetření obou očí, kde potvrzena atrofická forma makulární degenerace, kterou nelze v současné době nijak ovlivnit, nelze tedy již předpokládat zlepšení výše uvedeného visu.
Závěr: Glaukoma chon. oc. utr.
VPDM oc. utr.
Myopia levis oc.sin.
Astigm.ymop.oc.dy.
Poruchy zorného pole bilat.

Manžel celý život pracoval jako řidič z povolání, teď mu vzhledem ke stavu jeho zraku oční lékařka zakázala profesionálně řídit, což je pochopitelné, manžel sám pozoroval zhoršené vidění obzvláště za šera a v noci, zhoršenou ostrost vidění, ve špatně osvětleném prostoru např. nevidí dobře do obličeje , když se podívá např. na listnaný les, nevidí ho zeleně, ale říká, že šedozeleně.
Praktický lékař doporučil žádost o částečný inv. důchod, řízení proběhlo, avšak co se týká pracovního omezení vzhledem ke stavu zraku, toto nebylo vůbec zmíněno.
Nějak tomu nerozumím...
Oční lékařka doporučuje užívání přípravků s Luteinem,
červenou papriku, mrkev, ryby., na Glaukom užívá kapky
Timo-COMOD 0,5% a Lumigan.
Manžel nosí brýle 0,5 dioptr.na dálku a 2 dioptr. na čtení.
Očekávala jsem, že při diagnóze VPDM doporučí oční lékařka manžela na vyšetření do speciální poradny zabývající se tímto problémem, ale i na vyšetření na OCT v nemocnici byl odeslán až na základě vlastní žádosti.
Nemám z toho nejlepší pocit, nerada bych ,aby jsme něco zanedbali vzhledem k závažnosti tohoto onemocnění i celkovému stavu manželova zraku. Prosím o Váš názor, zda vyšetření na OCT spolehlivě určí diagnozu /vzhledem k tomu, že existují dvě formy VPDM a příznaky jsou obdobné/ nebo zda byste nám doporučil vyšetření ve speciální poradně. Tam je zřejmě možné se objednat jen na doporučení očního lékaře? Ještě jednou prosím o Váš názor , radu a děkuji za Váš čas.
28.06.2008 12:28 | Miroslava Holubová
Vážená paní,
ve své odpovědi se omezím na problém věkem podmíněné degenerace. Zde uvádíte, že se u manžela jedná o tzv suchou formu. Zde je užívána podpůrná terapie s Luteinem, cílená terapie tohoto onemocnění neexistuje. Pokud se navíc jedná o atrofii pigmentového listu sítnice není OCT vyšetření nezbytné, stačí sledování obrazu na Amslerově mřížce. Další oční potíže je třeba řešit se znalostí klinického nálezu a toto proberte s vaší oční lékařkou. Na OCT vyšetření se nechte v případě vašeho zájmu odeslat na jakékoliv takto vybavené pracoviště, jen upozorňuji, že za vyšetření se platí.
06.07.2008 21:59 | L. Rejmont
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml