Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

VPDM

Dobrý den,

prosím vás o následující informaci:

Moje maminka (64 let) v loňském roce postoupila operaci levého oka : diagnóza VPMD - degenerace makuly a zadního pólu - fotodynamická léčba. Operaci si plnně hradila (cca 35.000,- Kč - ). Před touto léčbou absolvovala ještě operace laserem. Pravé oko má též zasažené, ale vzhledem k nevratnému poškození a rozsahu toto oko již nelze léčit.

Protože na operovaném oku ještě přetrvává otok, doktor jí navrhuje další operaci - chtěla bych se informovat, zda by další léčba mohla být hrazena z prostředků VZP a jaká je šance na zastavení (po absolv. druhé léčby). Je v důchodu a peněžní prostředky na tuto léčbu přesahují její finanční rezervy.

Děkuju za vaši odpověď.
M. Smékalová
14.04.2008 09:14 | m. smékalová
Vážená paní,
děkuji za váš dotaz. Fotodynamická terapie (PDT) je metoda u které je nutné počítat s opakovánm léčby. Bez podrobnějšího vyšetření je obtížné vyhodnotit úspěšnost zvolené terapie. O možnosti úhrady léčby z prostředků zdravotního pojištění se informujte u svého ošetřujícího lékaře, případně se obraťte na některé ze specializovaných center pro léčbu VPMD uvedených na našich stránkách. V těchto centrech je terapie VPMD v indikovaných případech hrazena ze zdravotního pojištění.
17.04.2008 09:30 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml