Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Vpmd dilat. vice vpravo

Dobrý den, můj děda má vpmd dilat. vice vpravo, takto to napsal jeho lékař. je nějaká šance na záchranu zraku? jakákoliv a kdekoliv Byla bych vděčná za jakoukoliv pomoc.
21.04.2008 17:35 | Ludmila Říhová
Dobrý den,
bohužel ve Vašem dotazu nejsou žádné bližší údaje. Prohlídkou našich stránek Vám, doufám, odpovíme na řadu otázek. O možnostech léčby se nejprve poraďte s Vaším očním lékařem, který Vás případně odešle na další vyšetření na specializovaná pracoviště. Na našich stránkách naleznete i kontakty na Centra pro léčbu VPMD, kde je v indikovaných případech možná i úhrada léčby ze zdravotního pojištění.
23.04.2008 01:42 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml