Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

VPMD-Suchá forma

Je lépe oči šetřit nebo je zatěžovat. Co soudíte o oční gymnastice? V r.1991 amoce sítnice, laserterapie (750 bodů-ošetřován Dr. Madunickým), -6,5 diopt. , 78r. Léky neberu, jen potravinové doplňky.
20.04.2008 21:22 | M. ČUTKA
Zraková námaha, je-li kompenzována odpočinkem očím neškodí. Je třeba jen dodržovat základní ergonomické požadavky, jako dostatečné osvětlení, správnou korekci (např. brýle na čtení) a pod. Uvádíte též léčbu odchlípené sítnice před mnoha lety, což může významně ovlivňovat Vaše zrakové funkce. O konkrétních potížích se poraďte s Vaším očním lékařem.
23.04.2008 01:37 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml